Hospodářská komise

seznam členů e-mail: hospodarska@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Stanoviska hospodářské komise jsou nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty (rozpočet a jeho plnění), výroční zprávy o hospodaření fakulty a dalších záležitostí, předložených jí senátem nebo děkanem. Hospodářská komise zároveň plní roli komise škodní, náhradové a likvidační.

Usnesením AS FF UK č. 150 byla ke dni 1. 6. 2014 sloučena náhradová a likvidační komise s hospodářskou komisí a její dosavadní agendu vykonává hospodářská komise.