VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv autora: Zuzana Pálková

FF > Články od: Zuzana Pálková

Výběrové řízení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

Aktuálně se pro Právní oddělení děkanátu FF UK hledá zástup pracovnice na mateřské a rodičovské dovolené na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek. Popis pozice a její pracovní náplň: příprava a administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy a pravidly Univerzity Karlovy a příslušných dotačních programů samostatná administrace veřejných zakázek administrace spojená s vyhlášením […]

Výběrové řízení na pozici Právník/-ička

Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá právník/-ička s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv. Popis pozice a její pracovní náplň komplexní příprava a vedení zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů UK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů metodická podpora […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí Oddělení přijímacího řízení

Oddělení přijímacího řízení primárně zajišťuje kompletní administraci a významně se podílí na organizaci samotného přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), vede komunikaci s uchazeči o studium a aktivně se věnuje i propagaci studia na fakultě.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu pro dějiny umění

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 4. ledna 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu pro dějiny umění. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 6. února 2023.

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2022 – Ústav germánských studií / Job offer from 2 December 2022 – Department of Germanic studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: Nizozemský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 2. 1. 2023. / Field and specialization: Dutch language. Applications by 2. 1. 2023.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření:statistika a psychometrie. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Statistics and Psychometrics. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: pedagogická a školní psychologie, výuka učitelství. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Pedagogical and school psychology. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření:Fyziologická psychologie, neuropsychologie, neurovědy. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Physiological Psychology, Neuropsychology, Neuroscience. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 30 November 2022 – Department of Adult Education and Personnel Management

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru andragogiky a personálního řízení. Obor a zaměření: sociologie (případně příbuzný obor); možné oblasti zaměření: občanská společnost, neziskový sektor, sociologie vzdělávání, metodologie sociálních výzkumů. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization:sociology (or a related discipline); potential areas of specialization: civil society, nonprofit (civil) sector, sociology of education, methodology of social research. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 11. 2022 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 29 November 2022 – Department of English Language and Elt Methology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav anglického jazyka a didaktiky. Obor a zaměření:Anglická synchronní lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: English synchronic linguistics. Applications by 31. 12. 2022.