VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv autora: Zuzana Pálková

FF > Články od: Zuzana Pálková

Výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka mezinárodních programů

Popis pozice: Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK hledá vynikajícího administrativního pracovníka, který bude spolu s dalšími koordinátory a ředitelkou mezinárodních programů spravovat program East and Central European Studies (ECES) a další  komerční programy na FFUK. Koordinátor mezinárodních programů bude mít na starosti jednak kancelářskou práci, ale také kontakt a kooperaci se zahraničními studenty během jejich pobytu v Praze. Pracovní povinnosti: […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie

Děkan FF UK vypisuje ke dni 30. prosince 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 28. ledna 2022.

Výběrové řízení na pozici Personalista/Personalistka

Náplň práce: kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr) komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce (přihlášky/odhlášky/změny zaměstnanců) práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, Who is – zadávání a aktualizace dat evidence lékařských prohlídek Požadavky: SŠ vzdělání ekonomického nebo humanitního směru praxe v oboru […]

Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu doktorských promocí a agendu některých typů stipendií. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude […]

Výběrové řízení ze dne 15. 12. 2021 – Katedra pedagogiky / Job offer from 15 December 2021 – Department of Education

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: didaktické vědy, učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách. Přihlášky je nutno podat do 17. 1. 2022. / Field and specialization: Didactics, Methodology of Educational Sciences, Teacher Training. Applications by 17. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav translatologie / Job offer from 13 December 2021 – Institute of Translation Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: studijní program tlumočnictví se zaměřením na český, anglický a ruský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 17. 1. 2022. / Field and specialization: Interpreting Czech – English – Czech and Czech – Russian – Czech. Applications by 17. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav pro klasickou archeologii / Job offer from 13 December 2021 – Institute of classical archeology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro klasickou archeologii. Obor a zaměření: Archeologie – archeologie Střední Asie, zaměření na archeologii Střední Asie v obdobích od doby bronzové do pozdní antiky s důrazem buď výzkum vývoje osídlení a jeho charakteristiky nebo vybrané typy artefaktů a jejich kontextuální analýzy. Přihlášky je nutno podat do 14. 1. 2022. / Field and specialization: Archaeology – archaeology of Central Asia, focus: Archaeology of Central Asia in the periods from the Bronze Age to Late Antiquity with emphasis on either research into settlement patterns and dynamics, or selected types of artefacts and their contextual analysis. Applications by 14. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 7 December 2021 – Department of psychology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: statistika a obecná psychologie. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2022. / Field and specialization: Statistics and General Psychology. Applications by 7. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 7 December 2021 – Department of psychology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: klinická psychologie a psychopatologie. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2022. / Field and specialization: Clinical Psychology and Psychopathology. Applications by 7. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 7 December 2021 – Department of psychology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: dětská klinická psychologie a psychodiagnostika. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2022. / Field and specialization: Child Clinical Psychology and Psychodiagnostics. Applications by 7. 1. 2022.