Minulá volební období

POZVÁNKA na 9. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. dubna 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 8. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Kulturologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Sociologie v bakalářském SP Sociologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Sociologie v navazujícím magisterském SP Sociologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Didaktika dějepisu v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)

  7. Žádost o mimořádné prodloužení akreditace SO Sociologie v bakalářském a navazujícím magisterském SP Sociologie (prezenční forma studia, 3letá a 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o mimořádné prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  9. Akreditační žádosti ve formě .zip

 4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření v roce 2010

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření hospodářské komise FF UK

  3. Text Výroční zprávy o hospodaření v roce 2010

  4. Tabulková příloha I: Hospodaření v roce 2010

  5. Tabulková příloha II: Počty pracovníků v roce 2010

 5. Projednání návrhu výše doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2011

 6. Projednání členství Univerzity Karlovy v mezinárodní neziskové asociaci „AISBL EMCI“

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. EMCI (AISBL) – Executive Summary

 7. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý