Volební období 2000-2002

Návrh na sloučení dosavadních oborových rad doktorského studia Slovanské literatury a Ruská literatura

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pane děkane,

V souvislosti s plánovaným znovusjednocením Katedry slavistiky s Ústavem východoevropských studií a také v návaznosti na analogický postup v oboru slavistické filologie navrhuji Vám ke schválení sloučení dosavadních oborových rad doktorského studia Slovanské literatury a Ruská literatura.

Složení nové oborové rady navrhuji následující:
Doc. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., FF UK
Prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc., FF UK
Prof. PhDr. Zdeněk Mathauser, DrSc., 100 00 Praha 10,Vršovická 81
Prof. PhDr. Alexandr Stich, DrSc., FF UK
Prof. PhDr. Slavomír Wollman, DrSc., Praha 6,Nad Kajetánkou 16
Doc. PhDr. Ladislav Zadražil, FF UK
Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., FF UK
Tomáš Glanc, Dr. FF UKJako alternativní členy oborové rady navrhuji jmenovat následující odborníky:Prof. PhDr. Světla Mathauserová,DrSc., Praha 10, Vršovická 81
Doc. PhDr. Václav Židlický, CSc., Praha 5, Bozděchova 3
Doc. PhDr. Petr Poslední, CSc., Univerzita Hradec Králové,nám.Svobody 301S upřímným pozdravem

Tomáš Glanc, Dr.
vedoucí Katedry slavistiky, ředitel Ústavu východoevropských studií

V Praze 22.ledna 2001