ARCHIV PODKLADŮ

info.ff.cuni.cz-as00-02-archiv2002-24_KD.php

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 


Předsednictvo Akademického senátu FF UKV Praze 26.2.2002
Č.j.: 15/SD/2002
Vážení kolegové,dovoluji si Vás požádat o projednání následujících materiálů
– podkladů pro mimořádné přijímací řízení do nově akreditovaných doktorských studijních programů v cizích jazycích (Egyptologie a Dějiny české literatury a teorie literatury),
– žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Informační studia knihovnictví o kombinované studium,
– novou verzi žádosti o akreditaci oboru bakalářského prezenčního studia japanologie (japonská studia), která je spojena s žádostí o změnu čl. 7. odst. 2a Studijního a zkušebního řádu FF,
– novou verzi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studia japonských studií,
– žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního programu české dějiny o spolupráci se dvěm ústavy Akademie věd – a to s Historickým ústavem AV ČR a Masarykovým ústavem.
– žádost o rozšíření akreditace doktorského stud.programu Český jazyk na Ústav pro jazyk český AV ČR.Doc. RNDr. Petr Kolář, Csc.
Děkan FF UK