ARCHIV PODKLADŮ

Financování výzkumných záměrů 1999-2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vědecké záměry FF

1999

2000

Přiděleno celkem v kč

8 799 000

12 319 000

Mzdové prostředky v %

23,2

27,2

Ostatní neinvestiční v %

53,5

51, 6

Investiční prostředky v %

23,3

20,2

100,0

100,0


Vědecký záměr 206001

1999

2000

Přiděleno celkem v korunách

1 591 000

2 227 000

Mzdové prostředky v %

28, 9

31, 9

Ostatní neinvestiční v %

65, 4

58, 1

Investiční prostředky v %

5, 3

10

100,0

100,0


Vědecký záměr 206002

1999

2000

Přiděleno celkem v korunách

1 211000

1 695 000

Mzdové prostředky v %

0,0

11, 7

Ostatní neinvestiční v %

65,3

64,9

Investiční prostředky v %

34,7

23,4

100,0

100,0

Vědecký záměr 206003

1999

2000

Přiděleno celkem v korunách

1 694 000

2 371 000

Mzdové prostředky v %

38,5

40,3

Ostatní neinvestiční v %

37,3

36,1

Investiční prostředky v %

24,2

23,6

100,0

100,0

Vědecký záměr 206004

1999

2000

Přiděleno celkem v korunách

1 642 000

2 299 000

Mzdové prostředky v %

30,6

24,9

Ostatní neinvestiční v %

33,1

38,9

Investiční prostředky v %

36,3

36,2

100,0

100,0

Vědecký záměr 206074

1999

2000

Přiděleno celkem v korunách

1 250 000

1 750 000

Mzdové prostředky v %

23,4

32,6

Ostatní neinvestiční v %

51,0

41,8

Investiční prostředky v %

25,6

25,6

100,0

100,0

Vědecký záměr 206075

1999

2000

Přiděleno celkem v korunách

1 411 000

1 977 000

Mzdové prostředkyv %

8,6

7,1

Ostatní neinvestiční v %

75,8

76,8

Investiční prostředky v %

15,6

16,1

100,0

100,0

Interval v jednotlivých položkách ve všech záměrech:

Mzdové prostředky

0,0%

40,3%

Ostatní neinvestiční

36,1%

76,8%

Investiční prostředky

5,3%

36,3%


Přečerpané a vrácené prostředky za FF:

1999

2000

Přečerpáno

555 981,56

184 747, 24

Vráceno

163 470,33

344 174,90 (2,7%)

Rozdíl

-392 511,23

159 427,66

V Praze, dne 8. června 2001.
Komise pro vědu
Zpracováno na základě
podkladů z hospodářského odd. (mgr. D.Vondráčková)