Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na jmenování čestných členů vědecké rady

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Na základě Statutu Filozofické fakulty navrhuji jmenování prof. PhDr. Milana Machovce, DrSc., prof. PhDr. Oldřicha Krále, CSc. a prof. PhDr. Františka Černého, CSc. čestnými členy vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Všichni navržení jsou mimořádně respektovanými osobnostmi svých oborů a výrazným způsobem přispěli kvědeckému a pedagogickému profilu naší fakulty. Jsem přesvědčen, že jejich členství bude přínosem jednání naší vědecké rady.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK