VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 7.8.2020 – Ústav translatologie / Job offer from 7 August 2020 – Institute of Translation Studies

Č.j.: UKFF/327152/2020

English see below

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na španělský a německý jazyk
Platová třída: AP1
Úvazek: 0,5 (20 hodin/týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských a diplomových), účast v komisích závěrečných státních zkoušek
 • zapojení do projektů realizovaných Ústavem translatologie

Požadavky:

 • titul PhDr. v oboru tlumočnictví a překladatelství
 • vynikající znalost češtiny, španělštiny a němčiny umožňující vedení tlumočnických seminářů z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka
 • praxe v oblasti tlumočení mezi češtinou a španělštinou/němčinou v různých oborech lidské činnosti
 • pedagogická zkušenost

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2020
Termín přihlášky: 11. 9. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby Ústav translatologie FF UK zpracovával Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozhodnutí děkana

Institute of Translation Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Interpreting Czech – Spanish – Czech, Czech – German – Czech
Expected salary/job rank: AP1 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization
 • supervision of students’ theses
 • research and publication activities

Job requirements:

 • PhDr in Translation and Interpreting
 • teaching experience in above mentioned field and specialization
 • practical experience  in above mentioned field and specialization

Expected starting date: November 1, 2020
Application deadline: September 11, 2020

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

 

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.