VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work

English see below

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa
předpokládaná mzdová třída: AP3
úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis práce:

 • výuka sociální politiky v českém a mezinárodním kontextu, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, další organizační zajištění doktorského studia
 • příprava katedrového periodika
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti

Požadavky:

 • ukončené habilitační řízení v programu sociální práce
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 15. května 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis,
 • přehled předchozí pedagogické praxe,
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

VŘ_Katedra sociální práce

Department of social work

Job title: academic worker – associate professor degree
Expected pay group: AP3
Field and specialization: social politic and social administration
Part-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects on social policy in the Czech and International context, teaching elective courses depending on the field of specialization
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • supervision of PhD students, other organisational work on the PhD study programme
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise

Požadavky:

 • finalised habilitation procedure in the social work study programme
 • former teaching and research experience in the above mentioned expertise
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: 1 October 2019
Application deadline: 15 May 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture.

Department of social work