VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Děkan Filozofické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je největší humanitní fakultou v ČR.

Náplň práce:

 • Tajemnice/tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě.
 • Řídí tým 16 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 150 zaměstnanců děkanátu).
 • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 920 mil. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání.
 • Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen v čl. 8 Organizačního řádu děkanátu fakulty (Opatření děkana č. 11/2018) a v čl. 11–17 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK (Opatření děkana č. 12/2018).

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření.
 • Zkušenosti s finančním řízením a plánováním.
 • Zkušenosti s vedením týmů i projektů.
 • Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách výhodou.
 • Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2).
 • Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti.
 • Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Nabízíme:

 • Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře).
 • Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 • Zázemí významné a úspěšné instituce.
 • Motivující mzdové podmínky.
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže).
 • program benefitů

Nástup:

Předpokládaný termín nástupu 13. 5. 2019 nebo později dle dohody.

Náležitosti přihlášky:

 • Podrobný strukturovaný profesní životopis.
 • Motivační dopis.
 • Jména, telefony a e-maily dvou zástupců předchozích zaměstnavatelů, kteří komisi na vyžádání poskytnou reference k osobě uchazeče.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší tří měsíců (ke dni podání přihlášky).
 • Kopie negativního lustračního osvědčení (možno doložit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy). Týká se občanů narozených před 1. prosincem 1971.

Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí.

Termín doručení přihlášky:

Přihlášku nám doručte do 2. 5. 2019 e-mailem na hana.sobotkova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát děkana, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38  Praha 1. Obálku nadepište „VŘ tajemník fakulty“.

Výběrový proces:

Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.

rozhodnutí děkana