VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

English see below

Ústav české literatury a komparatistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: teorie literatury, česká literatura
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru český jazyk a literatura
 • ukončené doktorské vzdělání v oboru česká literatura či teorie literatury se zaměřením disertační práce na teorii literatury
 • zkušenost s pedagogickou činností a s výukou literatury na vysoké škole
 • jazykové znalosti – aktivní zvládnutí angličtiny a francouzštiny (na úrovni schopnosti z těchto jazyků překládat či v nich publikovat)
 • odborný zájem o oblasti související úzce s teorií literatury (teorie jazyka, filozofie, estetika)
 • publikační činnost v  oblasti teorie literatury či v souvisejících oblastech
 • zkušenost s redakční a editorskou činností v oblasti vědeckých a odborných publikací a periodik
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. června 2019
Termín přihlášky: 2. května 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

rozhodnutí děkan

Department of Czech and Comparative Literature

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Literary theory, Czech literature
Expected pay group: AP2
Part-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job requirements:

 • university diploma in the programme of Czech Language and Literature
 • Ph.D. in the programme of History of Czech Literature and Literary Theory with doctoral thesis focused on theory of literature
 • teaching experience including courses on literature at the university level
 • language skills – active English and French (the ability to translate or publish in both languages)
 • scholarly interest in the spheres of humanities co-existing nearby literary theory (linguistic theory , philosophy, aesthetics)
 • publication record in the field of literary theory or similar fields
 • editorial skills and experience with publishing in the field of scholarly publications and periodicals
 • organizational and administrative abilities

Expected starting date: June 1, 2019
Application deadline: May 2, 2019

Complete applications will include the following: 

 • Application form
 • curriculum vitae
 • summary of work experience
 • overview of scholarly and teaching experience, list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.