Výběrové řízení ze dne 21. 6. 2018 – Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: pedagogicko-psychologické disciplíny a metodologie pedagogického a pedagogicko-psychologického výzkumu
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru,
 • zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností
 • odborná činnost v oblasti psychologických disciplín majících vztah k edukaci a metodologii edukačních věd
 • vítáme zkušenosti ze zahraničních stáží a studijních pobytů

Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2018
Termín přihlášky: 31. července 2018

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Katedra pedagogiky

Rozhodnutí děkana


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK