VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 6. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 13 June 2018 – Department of Germanic Studies

English see below

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie
Úvazek: 0,6 (24 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní činnosti

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, případně pokročilý disertační projekt před ukončením doktorského studia
 • zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností
 • odborná činnost v oblasti vztahů německy psané a české literatury, dějin rakouské a/nebo švýcarské německé literatury a kultury, současné německé literatury a německé literatury v českých zemích
 • vítáme zkušenosti s ediční činností a prací s veřejností
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 14. července 2018

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ
 • přehled pedagogické činnosti,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení německá literatura 2018

Rozhodnutí děkana

 

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant or Assistant Professor
Expected salary/job rank: AP1 or AP2 level
Field and specialization: newer German literature and literary theory
Position: 0,6 (24 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • publishing scholarly publications
 • sharing administrative duties

Job requirements:

 • doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area, or advanced dissertation project near the completion of the doctoral studies
 • experience with teaching and research
 • experience in the areas of relationships between German and Czech literature, history of Austrian and/or Swiss German literature and culture, contemporary German literature, and German literature in the Czech lands
 • experience with editorial work and activities for the general public is welcome
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2018
Application deadline: July 14, 2018

Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • a short description of intended activities at the position (max. 1 page)

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 PrahaOriginal documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Newer German literature 2018