VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2018 – Středisko ibero-amerických studií/ Job offer from 12 June 2018 – Centre of Ibero-American Studies

English see below

Středisko ibero-amerických studií

Název pracovní pozice: pedagogický pracovník VaV/akademický pracovník
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: iberoamerikanistika – raně novověké dějiny
Úvazek: 0,25 (10 hod. týdně)
Délka trvání úvazku: do 31. 12. 2022

Popis pracovní činnosti:

Pedagogická činnost, vedení závěrečných prací, zapojení dlouhodobé badatelské činnosti Střediska ibero-amerických studií, zapojení do organizační činnosti v rámci Střediska ibero-amerických studií

Požadavky:

 • titul PhD. v oboru iberoamerikanistika nebo příbuzných oborech
 • znalost angličtiny a španělštiny umožňující vést kurzy v těchto jazycích
 • publikace dokládající dobrou úroveň znalostí v oboru raně novověkých dějin Latinské Ameriky a atlantického prostoru
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018
Termín přihlášky: 12. července 2018

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis
 • průvodní dopis
 • soupis publikační činnosti

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Centre of Ibero-American Studies

Name of the position: researcher/lecturer
Expected pay level: AP2
Field and specialization: Ibero-American Studies – Early Modern Period
Workload: 0.5 (10 hours a week)
Period of hire: until Decemebr 31, 2022

Work description:

Teaching, supervising of theses, participating in the long-term research program of the Center of Ibero-American Studies, participating in organizational work within the Centre of Ibero-American Studies

Requirements:

 • Ph.D. title in the field of Ibero-American studies or related fields
 • knowledge of English and Spanish languages enabling to conduct courses
 • publications proving good orientation in the field of Early Modern history of Latin America and the Atlatic area
 • organizational and communicational abilities

Expected starting date: August 1, 2018
Application deadline: July 12, 2018

Application documents:

 • structured CV
 • cover letter
 • complete bibliography

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.