VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 12. 4. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 12 April 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

English see below
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav Blízkého východu a Afriky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: Blízkovýchodní studia se zaměřením na současnou politickou situaci regionu
Předpokládaná mzdová třída: AP1
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • titul Mgr. v oboru politologie nebo ekvivalent se zaměřením na moderní a současný Blízký východ a severní Afriku
 • perspektiva dosažení Ph.D. v tomtéž oboru v horizontu 1–2 let
 • přiměřený odborný profil, zahrnující např. účast na konferencích, publikace nebo jejich přípravu
 • zkušenost se zahraničním akademickým prostředím
 • vynikající schopnost práce s akademickou angličtinou a schopnost výuky v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup: 1. říjen 2018
Termín přihlášky: 30. 5. 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • písemně poštou/osobně: přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • e-mailem: přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Ústav Blízkého východu a Afriky (vyhlášení VŘ v PDF)

Rozhodnutí děkana

Institute of Near Eastern and African Studies

Name of the position: Assistant Professor
Field and specialization: Middle Eastern Studies with the focus on the contemporary political situation in the region
Expected pay group: AP1
Workload: 1,00

Requirements:

 • M.A. degree in political science (or equivalent) with the specialization on modern and contemporary Middle East and North Africa
 • prospective Ph.D. in the same field within 1–2 years
 • academic profile corresponding a promissing early carier scholar, e.g. participation at conferences, academic publications or their preparation
 • experience from international academic milieu
 • excellent academic English and ability to teach in English (M.A. level)
 • ability to teach in Czech or Slovak (B.A. level))

Expected beginning: 1 October 2018
Dead-line for applications: 30 May 2018

Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • the idea of acting on this posittion (up to 1 page)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic.
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Institute of Near Eastern and African Studies