Výběrové řízení ze dne 18. 4. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 18 April 2018 – Institute of Economic and Social History

English see below
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav hospodářských a sociálních dějin                             

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Hospodářské dějiny / Dějiny podnikání a spotřeby 19. a 20. století
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání historického směru se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
 • badatelská orientace na dějiny podnikání a spotřeby
 • titul Ph.D.
 • jazykové znalosti NJ, AJ, další světový jazyk výhodou
 • pedagogická praxe v oboru výhodou
 • publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti při pořádání domácích jakož i mezinárodních vědeckých akcí

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 31. května 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis
 • přehled praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překlademPři osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ – Ústav hospodářských a sociálních dějin

Rozhodnutí děkana

Institute of Economic and Social History

Job Title: lecturer
Field and Specialization: Economic History / History of Trade and Consumerism in 19th and 20th century
Salary Grade/ Job rank: AP2
Hours: Half time job (20 hours per week)

Qualification

 • PhD in History with the specialization in economic and social history
 • Research-oriented in business history and consumerism
 • Good writing and speaking skills in English, German , another foreign language is a plus
 • Teaching experience in a relevant field preferred.
 • Published research work in relevant field
 • Good organizational and administrative abilities, especially in organizing domestic and international research events

Expected starting date: October 1, 2018
Applications deadline:  May 31, 2018

Applications must include following:

 • CV
 • List of past work experience
 • List of publications, research and teaching activities
 • Copies of diplomas and other certifications, eventually with official translation in Czech
 • Successful candidate will have to present all certificates and degrees in original during the interview

Submitting the applications            

 • submission by mail or in person
 • The application form with all attachments can be sent or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

Based on the selection committee’s decision, either all or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Institute of Economic and Social History


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK