VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2017 – Ústav obecné lingvistiky / Job offer from 16 November 2017 – Department of Linguistics

English see below
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav obecné lingvistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Předpokládaná mzdová třída: AP3
Obor a zaměření: psycholingvistika, experimentální lingvistika
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, primárně na úrovni Mgr.
 • vedení závěrečných prací, zejm. Diplomových a disertačních
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu v oblasti své specializace
 • projektová činnost směřující zejm. k rozvíjení zahraniční spolupráce

Požadavky:

 • titul docenta v oboru lingvistiky
 • předchozí pedagogická činnost
 • schopnost učit v angličtině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou
 • akademické zkušenosti z významné zahraniční instituce
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. února 2018
Termín přihlášky: 31. prosince 2017

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ_Ústav obecné lingvistiky

Rozhodnutí děkana – Ústav obecné lingvistiky

 

Department of Linguistics

Job title: Associate Professor
Expected salary/job rank: AP3 level
Field and specialization: psycholinguistics, experimental linguistics
Half-time position (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses, especially at the M.A. and Ph.D. level
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • doctoral degree in the area of specialization, at the level of Assistant Professor
 • adequate teaching experience
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • PI experience in research projects and grants will be an advantage
 • academic experience in a high-profile foreign institution
 • organizational and communication skills

Expected starting date: February 1, 2018
Application deadline: December 31, 2017

Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Electronic submission:
  Fill out the form below. Successful submission will be confirmed via e-mail.
 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic.
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

OC_Department of Linguistics