VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 15. 11. 2017 – Jazykové centrum / Job offer from 15 November 2017 – Language Center

English see below
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Jazykové centrum

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Předpokládaná mzdová třída: L1
Obor a zaměření: německý jazyk
Pozice současně vypisovaná v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362), který se zaměřuje na přípravu a pilotní výuku předmětů společného základu (zde konkr. na přípravu předmětu Akademické čtení).
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně), z toho 0,3 na výuku v JC a 0,2 na projekt – na dobu určitou

Požadavky:

 • titul Mgr. v oboru germanistika
 • titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány
 • pedagogická praxe v oboru
 • přiměřená odborná a publikační činnost
 • výborná znalost češtiny
 • aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. února 2018
Termín přihlášky: 17. prosince 2017

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis s přehledem praxe a pedagogické, vědecké i publikační činnosti
 • představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany)
 • kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru už budeme požadovat pouze originály dokladů)

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejnému semináři.

Rozhodnutí děkanky_německý jazyk

VŘ-Jazykové centrum

The Dean of the Faculty of Arts, Charles University, announces an open competition for the following academic position at

Language Centre

Job title: lecturer
Expected salary/job rank: L1
Field and specialization: German language
Position partially funded by the OP VVV project „Education Quality Improvement and Its Relevance to the Job Market“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362), the aim of which is to prepare and pilot subjects that are part of the common framework (in this case Academic Reading).
Employment: 0.5 (20 hours per week), of which 0.3 teaching at the Language Centre and 0.2 as part of the project – fixed-term work

Requirements:

 • M.A. in German
 • Ph.D. degree or commenced doctoral study is an advantage
 • adequate teaching experience
 • adequate publication record in the field of specialization
 • excellent knowledge of Czech
 • active knowledge of English (including the ability to lecture in it) is an advantage
 • organizational and communication skills

Expected starting date: February 1, 2018
Application deadline: December 17, 2017

Complete applications will include the following:

 • application form
 • professional CV with the overview of teaching experience, academic work and list of publications
 • a description of the planned activities for the current position (1-2 standard pages)
 • copies of documents that show academic degrees awarded – (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.)

Submitting the application:

 • Electronic submission:
  Fill out the form below. Successful submission will be confirmed via e-mail.
 • Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the job search, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Language Center