Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2017 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Název pracovní pozice: akademický pracovník – letor 1
Obor a zaměření: Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies): lektor českého znakového jazyka
Úvazek: 20 hodin (úvazek 0,5)

Požadavky:

 • VŠ vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Bc. nebo vyšším
 • vynikající znalost českého znakového jazyka (rodilý mluvčí výhodou)
 • dobrá pasivní i aktivní znalost psané češtiny
 • odpovídající lingvistické a lingvodidaktické vzdělání
 • praxe ve výuce českého znakového jazyka
 • aktivní začlenění do komunity českých neslyšících
 • orientace v oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies)
 • profesionální a aktivní přístup ke všem pracovním povinnostem na FF UK
 • kolegiálnost, týmová spolupráce, příjemné jednání a zodpovědný přístup ke studentům a ke kolegům
 • organizační schopnosti

Předpokládaný nástup: 19. února 2018
Termín přihlášky: 17. prosince 2017

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis (včetně publikačních výstupů)
 • přehled odborné praxe
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání)

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz .

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ-Ústav jayzků a komunikace neslyšících

Rozhodnutí děkanky_lektor


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK