VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2017 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2/AP1
Obor a zaměření: didaktika českého jazyka pro střední školy
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace na úrovni navazujícího magisterského studia
 • vedení závěrečných prací, zejména diplomových
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu v oblasti své specializace
 • projektová činnost směřující zejm. k rozvíjení zahraniční spolupráce
 • rozvoj spolupráce s učiteli z praxe

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství českého jazyka a literatury, popř. Učitelství češtiny jako cizího jazyka, eventuálně v oboru Český jazyk
 • titul Ph.D. v oboru Didaktika konkrétního jazyka, ev. v oboru Český jazyk se zaměřením disertační práce na didaktiku českého jazyka jako jazyka prvního, popř. druhého/cizího, případně probíhající doktorské studium v těchto oborech s perspektivou brzkého dokončení
 • jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou
 • pedagogická praxe v oboru učitelství češtiny jako prvního nebo cizího/druhého jazyka
 • odpovídající publikační činnost v oboru didaktika češtiny jako prvního, resp. druhého/cizího jazyka – prokázaná kvalifikace pro obě oblasti výhodou
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. února 2018
Termín přihlášky: 17. prosince 2017

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ_Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Rozhodnutí děkanky_Ústav českého jazyka a teorie komunikace