V sobotu 16. září proběhne 4. ročník kulturního festivalu Open Square

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha nabídne letos návštěvníkům například workshop japonské kaligrafie, tematické procházky Prahou či komentované prohlídky Galerie Rudolfinum. Svým datem se akce připojuje k sousedským slavnostem Zažít město jinak.

Festival Open Square založily velké veřejné instituce z okolí náměstí Jana Palacha jako den svých otevřených dveří. „Letos se připojujeme k Zažít město jinak, protože chceme veřejnosti ukázat jedno z nejkrásnějších pražských náměstí ne jako dopravní křižovatku, ale jako místo setkávání obyvatel Prahy s umělci, akademiky a studenty,“ říká Ina Píšová, mluvčí Filozofické fakulty UK, jedné z pořádajících institucí.

Kromě programů v budovách jednotlivých zúčastněných institucí se návštěvníci mohou těšit na stánky studentů Filozofické fakulty UK, kde si budou moci vyzkoušet uvařit pravou arabskou kávu, připravit tradiční japonský čaj či se seznámit se základy japonské kaligrafie. Na schodech před Galerií Rudolfinum vystoupí studenti Pražské konzervatoře. Odborníci ze zapojených institucí nabídnou oblíbené urban walks, komentované procházky městem. V letošním roce se akce z centrálního Palachova náměstí přesune na přilehlé Alšovo nábřeží a schody před Galerií Rudolfinum.

Open Square 2016, foto: archiv FF UK

Ukázka z programu

Arabský stánek / Alšovo nábřeží
Napište si vlastní jméno arabsky či hebrejsky, ochutnejte arabskou kávu z džezvy a turecký čaj ze samovaru. Stánek připravují studenti FF UK ze spolku Madžlis.
Japonský stánek / Alšovo nábřeží
Workshop japonské kaligrafie, ukázka přípravy a ochutnávka tradičního japonského čaje.
Historický stánek / Alšovo nábřeží
Vyzkoušejte si čtení starých textů a otestujte své historické znalosti pomocí kvízů. Stánek připravuje Spolek studentů historie FF UK.
Encyklopedie migrace / Alšovo nábřeží
Přijďte se dozvědět více o Encyklopedii migrace, projektu studentů FF UK. Posláním encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie.
13.30 Praha ve válce, válka v Praze / sraz před Galerií Rudolfinum
Procházka nejen po protektorátní každodennosti, ale také po barikádách květnového povstání či komemoracích tohoto období. Provádí Bc. Vlastimil Křišťan (Ústav světových dějin FF UK).
14.30 Praha technická – viditelné technické zajištění města a jeho historie / sraz před Galerií Rudolfinum
Procházka po technické Praze nabídne účastníkům vhled do zákulisí technického pozadí fungování hlavního města. Účastníci se seznámí s detaily vzniku některých technických památek, s jejich dalším historickým vývojem a jejich dopadem na podobu města a život pražských obyvatel. Provádí PhDr. Kryštof Drnek (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK).
15.30 Praha středověká – procházka po středověkém okolí FF UK / sraz před Galerií Rudolfinum
Náměstí Jana Palacha se dnes nachází v centru Prahy a tvoří přirozenou součást samého jádra města. Ve středověku se ale jednalo o periferii Starého Města. Procházka po okolí náměstí a nejstarších částí Prahy má účastníkům přímo na místě zpřítomnit město tak, jak vypadalo v dobách téměř před tisícovkou let. Provádí Mgr. Jakub Izdný (Ústav světových dějin FF UK).
16.30 Procházka s Prague Chronicles / sraz před Galerií Rudolfinum
Procházka po okolí náměstí Jana Palacha s aplikací Prague Chronicles bude kopírovat část královské cesty. Aplikace byla vyvinuta jako průvodce středověkou Prahou v době Karla IV. Na jejím vývoji se podíleli studenti FF UK. Provádí Tomáš Straka (Ústav českých dějin FF UK).
15.00 a 17. 30 Od Rejdiště k Rudolfinu / sraz u sochy Josefa Mánese
Tak jako člověk, i každé místo má svoji paměť. Před stavbou nábřežních zdí a velkolepých veřejných budov bylo dnešní Palachovo náměstí staroměstskou periferií. Nacházelo se zde smetiště, dřevní ohrady a skladiště. Nedaleko se rozkládalo židovské ghetto a vykřičená čtvrť. Později se náměstí stalo oblíbeným místem lidových zábav, jemuž se příznačně říkalo Na Rejdišti. Dnes patří mezi nejkrásnější pražská náměstí. Pojďme si připomenout pozoruhodnou historii tohoto místa i zdejších staveb. Provádí architekt Petr Kučera.
13.00 a 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy K. Kintery „Nervous Trees“ / Galerie Rudolfinum
14.00 a 16.00 Od Mánesa k Palachovi / sraz u pomníku Jana Palacha (Dům matky a Dům syna)
Procházka mezi pomníky Alšova nábřeží a Palachova náměstí, jejich minulost i možná budoucnost.
Po celý den Prohlídka interiéru pomníku Jana Palacha / pomník Jana Palacha
Prohlídka interiéru Domu syna, jednoho z objektů pomníku Jana Palacha.

Pořádající instituce:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Galerie hl. města Prahy
Galerie Rudolfinum
IPR Praha
Městská knihovna Praha
Pražská konzervatoř

web: opensquare.ff.cuni.cz

Facebook: facebook.com/opensquarepraha

tisková zpráva

Kontaktní osoba pro média

Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK