VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 14/2015 – Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen„Statut univerzity“  a  „univerzita“),  na  ustanovení  čl.  23  Statutu  Filozofické  fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Statut fakulty“ a „fakulta“) a na Opatření rektora č.10/2013 Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad (dálejen „OR 10/2013“).

Plný text

2015-14 Činnost garantů SP, oborových garantů, rad garantů a oborových rad.pdf