VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 6/2011 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012

V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění navrhuji stanovit pro akademický rok 2011/2012 poplatky spojené se studiem ve výši:

 1. Poplatek „za delší studium“ (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ) za každých dalších započatých šest měsíců studia

  • obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy 11 500,- Kč za 6 měsíců studia

  • ostatní studijní programy 10 000,- Kč za 6 měsíců studia

 2. Poplatek „za další studium“ (§ 58 odst. 4 zákona o VŠ) za každý další započatý jeden rok studia

  • obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy 2 900,- Kč za rok

  • ostatní studijní programy 2 500,- Kč za rok

 3. Poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ (§ 58 odst. 5 zákona o VŠ)

  • bakalářské a navazující magisterské studijní programy 110 000,- Kč za rok

  • doktorské studijní programy 70 000,- Kč za rok

 4. Poplatek „za přijímací řízení“ pro ak. r. 2012/2013 (§ 58 odst. 1 zákona o VŠ)

  • 590,- Kč za přihlášku ke studiu

  • 290,- Kč za přihlášku pro studijní obory povinně dvouoborové (je nutné podat nejméně dvě přihlášky)

  • 400,- Kč za přihlášku na vnitrofakultní přijímací řízení

Praha 15. 3. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)