VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 20/2008

zpět

Stanovení podmínek do postgraduálního studia na FF UK

Ve shodě s doporučeními Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v intencích postupu vedení Univerzity Karlovy v Praze vydávám toto opatření:

  1. Stejně jako v případě bakalářského a magisterského studia, bude od přijímacího řízení roku 2009/2010 v podmínkách přijímacího řízení doktorského studia uveden počet přihlášených a přijatých v minulém roce, jakož i minimální počet přijatých.

  2. Předpokládaný počet přijatých musí být v korelaci s: a) reálným počtem školitelů (profesorů a docentů), případně dalších akademických pracovníků s hodností docent (členů Oborové rady), nebo dalších odborníků; b) kapacitou dalších pracovišť zajišťujících centrálně doktorské studium (ÚFAR, Jazykové centrum, aj.); c) reálnou kapacitou pracovišť – kapacitou fakultních knihoven a studoven, administrativně-organizační kapacitou daného pracoviště (organizace všech typů atestací) aj. V případě nerespektování těchto limitů si vedení fakulty vyhrazuje právo tento počet po dohodě s Oborovou radou a vedením příslušné základní součásti upravit.

  3. Předpokládaný počet studentů doktorského studia připadajících na jednoho školitele by výhledově neměl převýšit deset. K naplnění tohoto cíle stanovuji tříleté přechodné období.

  4. Toto opatření vstupuje v platnost dne 1.10.2008.

V Praze dne 1. 10. 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan