VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 19/2008 – k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) v akademickém roce 2008/2009

zpět

1. Úvodní ustanovení

  1. V souvislosti s budováním informačního systému UK upravuje toto opatření povinnosti vyučujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti studujících jsou upraveny opatřením č. 17/2008 a č. 18/2008.

  2. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech atestací (forem kontroly studia předmětu) studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů dle opatření děkana č. 17/2008 a č. 18/2008.

  3. Studijní informační systém je přístupný na adrese http://is.cuni.cz. Uživatelské jméno a heslo přidělí vyučujícím osoba zodpovědná za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti na základě osobního čísla CAS. Nápověda pro používání informačního systému je k dispozici na výše uvedené webové stránce.

  4. Za zapsání výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) a shodu údajů ve studijním informačním systému se zápisem do indexu zodpovídá zkoušející udělující příslušnou atestaci (formu kontroly studia předmětu); v případě zjištěných nesrovnalostí musí zajistit neprodleně nápravu. V odůvodněných a předem oznámených případech může vedoucí základní součásti určit jinou osobu, která příslušné výsledky elektronicky zapíše. V tomto případě bude vedoucím základní součásti vyhotoven seznam vyučujících, za které bude výsledky zapisovat jiná osoba, která bude jednoznačně určena. Na oborech s velkým počtem studentů nesmí být tento zástupce totožný s osobou zodpovědnou za správu databáze předmětů..

  5. Za organizační zajištění zapisování atestací (forem kontroly studia předmětu) a za úplnost údajů zodpovídá vedoucí základní součásti, která realizuje výuku příslušného předmětu. Osoby zodpovědné za správu studijního informačního systému na příslušných základních součástech jsou zodpovědné pouze za správnost a úplnost údajů o jednotlivých předmětech.

2. Zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu)

  1. Zapsané výsledky atestací (forem kontroly studia předmětu) udělených v obou semestrech 2008/2009 slouží ke kontrole studijních povinností studentů a jsou podmínkou postupu studentů do dalšího úseku studia podle čl. 6 odst. 5 (bodové studium), příp. čl. 4 pravidel pro organizaci studia (kreditní studium).

    Výsledky atestací (forem kontroly studia předmětu) udělených v zimním semestru 2008/2009 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace (formy kontroly studia předmětu), nejpozději však do 28. února 2009. Výsledky atestací (forem kontroly studia předmětu) udělených v letním semestru 2008/2009 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace (formy kontroly studia předmětu), nejpozději však do 10. července 2009. Výsledky atestací (forem kontroly studia předmětu) udělených ve zkouškovém období v září 2007 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace (formy kontroly studia předmětu), nejpozději však do 1. října 2009. Atestace (formy kontroly studia předmětu) splněné a zapsané po ukončení zkouškového období od 19. září 2009 do 1. října 2009 budou již započítány do dalšího úseku studia.

  2. Atestace (formy kontroly studia předmětu) uznané v akademickém roce 2008/2009 podle čl. 6, odst. 10 SZŘ zapisuje studijní oddělení automaticky nejpozději do tří měsíců od data doručení rozhodnutí o uznání atestací (formy kontroly studia předmětu), nejpozději však do 1. října 2009.

3. Termíny zkoušek

  1. Vyučující budou využívat aplikace Termíny zkoušek – vypisování pro zveřejňování konkrétních termínu zkoušek.

V Praze dne 8. července 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan