VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

03

zpět

Opatření číslo 3/2008 – k podávání přihlášek na povinně dvouoborové obory pro studenty FF UK v akademickém roce 2008/2009

Studentům FF UK, kteří v akademickém roce 2007/2008 studují v bakalářském studijním programu studijní obor, který je akreditován jako jedno a dvouoborový, povoluji podat v rámci přijímacího řízení 2008/2009 přihlášku pouze na jeden obor dvouoborového studia bez povinnosti podat přihlášku na další obor do kombinace, jak je předepsáno v čl. III/1 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009.

Praha 24.1.2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan