VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 18/2007 – Harmonogram akademického roku 2007/2008

Do 1. 10. 2007 platí harmonogram ak. roku 2006/07

Zahájení akademického roku

1. 10. 2007

Imatrikulace

8., 9. a 10. 10. 2007

od

do

Výuka v zimním semestru

1. 10. 2007

4. 1. 2008

Vánoční prázdniny

21. 12. 2007

2. 1. 2008

Zkouškové období

7. 1. 2008

15. 2. 2008

Výuka v letním semestru

18. 2. 2008

17. 5. 2008

Zkouškové období

19. 5. 2008

30. 6. 2008

Letní prázdniny

1. 7. 2008

31. 8. 2008

Zkouškové období

1. 9. 2008

19. 9. 20081

Konec akademického roku

30. 9. 2008

září 2006

SZZK bakalářské a magisterské – konkrétní termíny jsou vyvěšeny na katedrách/ústavech a na úřední desce fakulty.

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2007/2008 jsou zveřejněny na úřední desce fakulty a na vývěsce před studijním oddělením.

PZK

prosinec 2007, únor 2008, od 12. května do 6. června 2008 od 1. září do 19.září 2008

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15. kalendářních dnů před vypsaným termínem

od

do

Státní zkouška bakalářská – BZK

4. 2. 2008

15. 2. 2008

16. 6. 2008

30. 6. 2008

8. 9. 2008

12. 9. 2008

Státní zkouška magisterská – SZZK

14. 1. 2008

25. 1. 2008

19. 5. 2008

30. 5. 2008

15. 9. 2008

29. 9. 2008

SZZK – Učitelství pro střední školy

18.1.2008 a 21.1.2008

12.5.2008 a 13.5.2008

4.9.2008 a 5.9.2008

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK

únorový termín do 18.1.2008

červnový termín do 31.5.2008

zářijový termín do 31.7.2008

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK

lednový termín do 15.12.2007

květnový termín do 30. 4. 2008

zářijový termín do 31. 7. 2008

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK z učitelství

lednový termín do 7.12.2007

květnový termín do 14.4.2008

zářijový termín do 30.6.2008

Magisterské a bakalářské promoce

17., 18., a 19.12.2007

23., 24. a 25.4.2008

3., 4. a 5.9.2008

V Praze dne 21. května 2007

PhDr.Michal Stehlík, Ph.D.,

děkan

Poznámky


1

pro účely započítání splněných studijních povinností za ak. rok 2007/08 budou brány v úvahu pouze předměty zadané do SIS do 19.9.2008 včetně