VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 16/2007 – k tvorbě seznamů základní studijní literatury

  1. Ukládám tímto vedoucím základních součástí FF UK, aby do 15. června 2007 připravili seznamy základní studijní literatury pro účely vybudování fondu Centra studijních a informačních služeb a tyto seznamy následně v elektronické podobě předali k 15. červnu 2007 vedoucímu Střediska vědeckých informací FF UK.

  2. Ukládám tímto vedoucímu Střediska vědeckých informací FF UK, aby metodicky a organizačně koordinoval vznik a sběr seznamů uvedených v bodě 1 a připravil výsledný seznam základní studijní literatury do 30. června 2007.

  3. Metoda sestavení a struktura seznamů podle bodu 1 se řídí samostatným metodickým materiálem, který je přílohou č. 1 k tomuto opatření.

  4. Toto opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení

V Praze dne 15. května 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan