VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 15/2007 – kterým se zřizuje Centrum dalšího vzdělávání Filozofické fakulty FF UK

 1. Zřizuji tímto pracoviště Centrum dalšího vzdělávání FF UK /dále jen centrum/, které je administrativním pracovištěm děkanátu FF UK.

 2. Centrum je přímo podřízeno děkanovi FF UK.

 3. Centrum

  • vytváří vzdělávací, komunikační, informační a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání,

  • poskytuje související organizační, poradenské a informační služby,

  • zabezpečuje program vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku,

  • spolupracuje se studijním oddělením v oblasti vzdělávání pro studenty se speciálními potřebami,

  • vlastní činností vhodně doplňuje vzdělávání a poradenství kateder FF UK.

 4. Činnost centra garantuje vedoucí, který je odpovědný přímo děkanovi FF UK.

 5. Centrum je založeno k datu 1. 5. 2007.

V Praze dne 27. dubna 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan