VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 13/2006 – poplatky spojené se studiem

V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění stanovuji pro akademický rok 2006/2007 poplatky spojené se studiem ve výši:

 1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zák. o VŠ) za každých dalších započatých šest měsíců studia

  • studijní programy Filologie, USŠ, AA, ČNES, PT , za 6 měsíců studia 11 300,- Kč

  • ostatní studijní programy za 6 měsíců studia 9 800,- Kč

 2. Poplatek za další studium (§ 58 odst. 4 zák. o VŠ)

  • za každý další započatý jeden rok studia Filologie, USŠ, AA, CNES 1 850,- za rok

  • ostatní studijní programy 1 600,- za rok

 3. Poplatek pro studijní program v cizím jazyce (§58 odst. 5 zák. o VŠ)

  • max. 8 000,- USD/rok

 4. Poplatek za přijímací řízení (§58 odst. 1 zák. o VŠ)

  • 550,- Kč za přihlášku na tiskopise SEVT

  • 450,- Kč za přihlášku podanou elektronicky1

V Praze dne 18. dubna 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Vyjádření Akademického senátu FF UK dne 27. 4. 2006.

Poznámky


1

podpora elektronického podávání přihlášek