Fakulta

Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2014 – 2016

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu. Více o akademickém senátu a jeho jednání naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

LS 2015/2016

datum program zápis akreditace
11. 2.
10. 3.
14. 4.
12. 5.
9. 6.
15. 9.

ZS 2015/2016

datum program zápis akreditace
8. 10. Program Akreditace
12. 11.
10. 12.
14. 1.

LS 2014/2015

datum program zápis akreditace
12. 2. Program Zápis Akreditace
12. 3. Program Zápis Akreditace
9. 4. Program Zápis Akreditace
14. 5. Program Zápis + přílohy Akreditace
11. 6. Program Zápis + přílohy Akreditace
10. 9. Program (návrh v Programu dalšího zasedání) Akreditace

ZS 2014/2015

datum program zápis akreditace
12. 6. Program Zápis Akreditace
18. 9. Program Zápis Akreditace
9. 10. Program Zápis Akreditace
13. 11. Program Zápis Akreditace
11. 12. Program Zápis Akreditace
15. 1. Program Zápis Akreditace