Fakulta

Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2014 – 2016

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu. Více o akademickém senátu a jeho jednání naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

ZS 2014/2015

datum program zápis akreditace
12. 6. Program Zápis Akreditace
18. 9. Program  (návrh viz násl. zasedání) Akreditace
9. 10. Program Akreditace
13. 11.
11. 12.
15. 1.

LS 2014/2015

datum program zápis akreditace
12. 2.
12. 3.
9. 4.
14. 5.
11. 6.