Fakulta

Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2016 – 2018

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu. Více o akademickém senátu a jeho jednání naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

LS 2015/2016

datum program zápis akreditace
11. 2. Program Zápis Akreditace
10. 3. Program Zápis Akreditace
14. 4. Program Zápis Akreditace
12. 5. Program (návrh v Programu dalšího zasedání)
9. 6. Program
15. 9.

ZS 2015/2016

datum program zápis akreditace
8. 10. Program Zápis Akreditace
12. 11. Program Zápis Akreditace
10. 12. Program Zápis Akreditace
14. 1. Program Zápis Akreditace

LS 2014/2015

ZS 2014/2015

datum program zápis akreditace
12. 6. Program Zápis Akreditace
18. 9. Program Zápis Akreditace
9. 10. Program Zápis Akreditace
13. 11. Program Zápis Akreditace
11. 12. Program Zápis Akreditace
15. 1. Program Zápis Akreditace