Předpisy čestné afiliace

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ivana Bartošová
+ 420 221 619 332
ivana.bartosova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Čestné afiliace na FF UK se řídí následujícími předpisy:
Opatření děkana č. 18/2015. Kromě definování cílů, za kterými fakultní čestné afiliace vznikly, opatření objasňuje podmínky přiznání afiliací a práva a povinnosti afiliovaných členů.