prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc.

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení vědy

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

Prof_Zdenek_Jindra_7870_sm

prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc.

emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 29. 9. 2016

Prof. PhDr. Zdeněk Jindra, DrSc. (narozen v Chlumu u Třeboně 28. února 1931), vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obecné dějiny novověku a podílel se v té souvislosti na napsání vysokoškolské učebnice Dějiny novověku sv. I.–II. (pod red. K. Mejdřické, Praha 1969) a na sv. III. (pod red. K. Gajana, Praha 1976). Z pedagogické práce těží rovněž skriptum Základy historické heuristiky (Praha 1982). Poté, co v roce 1990 inicioval založení katedry, nyní Ústavu hospodářských a sociálních dějin, se plně věnoval rozvíjení nově ustaveného oboru a specializoval se na hospodářský vývoj střední Evropy v 2. polovině 19. století, zejména na problematiku zbrojních koncernů a dějin bankovnictví a na první světovou válku. K jeho stěžejním pracím patří První světová válka (1984), Der Rüstungskonzern Fried. Krupp AG 1914–1918 (1986), Když Krupp byl „dělovým králem“ (2009), Der Bahnbrecher des Stahl- u. Eisenbahnzeitalters. Fa Krupp 1811–90er Jahre des 19. Jh. (Stuttgart 2013). Významný je jeho autorský a editorský podíl na kolektivních monografiích, v prvé řadě na Dějinách bankovnictví v českých zemích (1999) s Františkem Vencovským, Jiřím Novotným, Karlem Půlpánem a Petrem Dvořákem, nejnověji na Dějinách hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce Habsburské monarchie (2006, 2. vyd. 2014) s Ivanem Jakubcem. Posledně uvedenou učebnici vydalo nakladatelství Karolinum ve druhém širším vydání pod názvem Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie (Praha 2015).