PhDr. Jana Rejšková

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení vědy

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

emeritní členka akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 13. 12. 2018

PhDr. Jana Rejšková

Dr. Jana Rejšková nastoupila na katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK v září 1990 a působila zde jako odborná asistentka do konce ledna 2017. V letech 1990–2011 byla rovněž garantkou anglického oddělení katedry překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie.

Za dobu svého působení na FF UK se dr. Rejšková rozhodující měrou podílela na budování vysokoškolského oboru tlumočnictví a překladatelství, pěstovaného v České republice po mnoho let pouze na Univerzitě Karlově, a vychovala několik generací konsekutivních a simultánních tlumočníků, z nichž mnozí dnes působí mj. v Evropském parlamentu a Evropské komisi.

Dne 30. května 2017 obdržela dr. Jana Rejšková z rukou děkanky FF UK stříbrnou pamětní medaili za celoživotní práci pro FF UK.