prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení vědy

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 2. 2016

prof_Cermak_barevneProf. PhDr. František Čermák, DrSc. (narozen v Praze 30. ledna 1940), představuje výjimečnou vědeckou i pedagogickou osobnost v oboru jazykověda. Jeho činnost je úzce spjata s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde po absolvování oborů česká, anglická a holandská filologie získal v roce 1976 titul PhDr. Další kariérní postup však byl možný až po roce 1989, v roce 1991 byl jmenován docentem obecné lingvistiky a v roce 1994 profesorem českého jazyka.

Odborným zaměřením prof. Čermáka jsou především lexikologie a lexikografie, frazeologie a idiomatika, obecná lingvistika a korpusová lingvistika. Pedagogicky působil zejména v Ústavu bohemistických studií a v Ústavu Českého národního korpusu jako jeho spoluzakladatel a dlouholetý ředitel (1994–2013). S ÚČNK je jeho profesní dráha spojena dodnes, samotný projekt Český národní korpus se pod jeho vedením stal jedním z největších a nejznámějších svého druhu na světě.

Soupis publikační činnosti prof. Čermáka zahrnuje řadu monografií, slovníků, skript, studií a překladů. Pod jeho vedením vznikl unikátní čtyřsvazkový Slovník české frazeologie a idiomatiky, autorsky stojí za několika slovníky překladovými i za vznikem slovníků specializovaných. Pro českou lingvistiku je významný zejména jeho překlad Kursu obecné lingvistiky zakladatele moderní jazykovědy Ferdinanda de Saussura.

Prof. Čermák je členem řady prestižních domácích i zahraničních odborných společností (Učená společnost ČR, Euralex, Europhras, Telri Association atd.) a členem redakčních rad řady odborných časopisů (International Journal of Corpus Linguistics, Yearbook of Phraseology atd.). Působil či působí jako člen oborových rad pro obory matematická lingvistika, germanistika, ugrofinistika a slavistika, zasedá ve vědeckých radách FF UK a FF JČU. Za svoji činnost byl oceněn Cenou rektora Univerzity Karlovy (2001), Cenou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (2003) a Pamětní medailí FF UK (2015).