Studium

Anonymní studentské hodnocení výuky

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese evaluace.ff.cuni.cz. Na hodnocení bývá určena zpravidla doba několika týdnů a jeho výsledky jsou zveřejněny na webu fakulty – včetně slovních komentářů. Hodnocení upravuje vnitřní předpis fakulty.


HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2022/2023

HARMONOGRAM

 

květen 2023 příprava hodnocení, kontrola ze strany pedagogů, formulace otázek vyučujícími, vedoucími kateder/ústavů, vedením fakulty
pondělí 15. května 2023 – neděle 28. května 2023 hodnocení studentů, provádějí ho elektronicky v aplikaci
pondělí 29. května 2023 – pondělí 5. června 2023 prostor pro reakce pedagogů před zveřejněním výsledků
středa 7. června 2023 zveřejnění výsledků na webu

Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte sis@ff.cuni.cz.

————————————————————————————————————————-

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2022/2023

  • Studenti vyplnili 7 144 dotazníků.
  • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 6 564.
  • Studenti skryli 540 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 581; pedagogové skryli 24 komentářů.
  • Výsledky najdete zde.

————————————————————————————————————————-

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2022/2023

  • Studenti vyplnili 7 523 dotazníků.
  • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 6 986.
  • Studenti skryli 735 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 610; pedagogové skryli 26 komentářů.
  • Výsledky najdete zde.

————————————————————————————————————————-

STRUČNĚ K OTÁZKÁM NA ANONYMITU EVALUACÍ

V reakcích na stávající podobu studentského hodnocení se vyskytlo mnoho dotazů na prokázání anonymity tohoto hodnocení. Rádi bychom vyvrátili různé vámi artikulované  pochybnosti, protože důvěryhodnost hodnocení pokládáme za opravdu důležitou.

* Aplikace pro hodnocení zajistí, že po přihlášení se každému studentovi nabídnou k hodnocení právě ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané. Studenti tedy nemusí vybírat z nepřehledného seznamu tisícovek kurzů vyučovaných v semestru na celé fakultě.

* To, co student v aplikaci vyplní, se právě v okamžiku odeslání plně anonymizuje, tedy konkrétně: v okamžiku odeslání se rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Pedagog po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal; ani administrátoři databáze tuto vazbu nedokáží zpětně rekonstruovat.

* Aplikace zaznamená to, že daný student odeslal dotazník – jako když si při volbách volební komise odškrtne vaši účast. Proto víme, kolik studentů již hodnotilo a kolik se jich do hodnocení vůbec nezapojilo. A proto můžeme v průběhu hodnocení cíleně apelovat na ty druhé.

Jediné, co případně může zůstat neanonymní – a to volbou studenta – je slovní komentář. Na základě požadavků některých studentů jsme postupně doprogramovali možnost slovní komentář autentizovaně podepsat. Defaultně je ovšem nastaveno anonymní odesílání slovních komentářů.

Uvítáme vaše připomínky k anonymitě hodnocení – a velmi rádi vyjdeme vstříc vašim otázkám a nejistotám ohledně zajištění anonymity. Pomohlo by potvrzení od nezávislého experta, například od některého z doktorandů ÚISK či KSOC? Nebo spíš od někoho mimo fakultu? Pomohlo by setkání studentů a zástupců vedení fakulty, kde by byly zodpovězeny a předvedeny některé procesy „zevnitř“ evaluační aplikace? Nebo cokoliv jiného? Prosím, své podněty a nápady v tomto směru adresujte na mail sis@ff.cuni.cz – budeme se jimi zabývat.


VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH HODNOCENÍ

Výsledky předchozích hodnocení nejsou navzájem plně srovnatelné, před akademickým rokem 2012/13 byly použity různé dotazníky a k časově nejstaršímu hodnocení byla užita také poněkud odlišná metodika. Podrobnější popisy ke starším hodnocením najdete pod příslušnými odkazy.


ZPRÁVY O HODNOCENÍCH PROJEDNANÉ AKADEMICKÝM SENÁTEM FF UK A PŘEDANÉ REKTORÁTU UK

 

Krátké technické doporučení k výsledkům hodnocení v aplikaci

Kliknutím na přednášku či seminář (řádky označené ikonou hodin) určitého předmětu se otevře stránka s podrobným hodnocením daného kurzu.

Pokud studenti odeslali k danému kurzu nějaké slovní komentáře, můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko „číst komentáře“. Zobrazí se vám tak i reakce pedagogů na tyto komentáře.

MANUÁL PRO VYUČUJÍCÍ