Archiv

Knihovna FF UK spustila Kurz akademické integrity. Pro zaměstnance a doktorandy FF UK je povinný

E-learningový kurz je zaměřený na akademickou integritu a zásady etiky vědecké práce. Stávající zaměstnanci a doktorandi mají povinnost tímto kurzem projít nejpozději do 31. března 2021. 

Změna v přidělování licencí k nástroji ZOOM

Knihovna FF UK informuje uživatele o důležitých změnách v přidělování licencí k videokonferenčnímu nástroji ZOOM.

E-learning: Nabídka seminářů (jaro 2020)

Knihovna FF UK si pro akademické pracovníky fakulty připravila několik seminářů zaměřených na e-learningové nástroje Moodle, Turnitin a Adobe Connect. Semináře na sebe nenavazují, pouze pokud se hlásíte na některý zabývající se pokročilejší prací s Moodle, předpokládáme, že již máte alespoň základní znalosti tohoto systému. Na každý seminář je potřeba přihlásit se zvlášť. Pokud budete mít zájem si […]

Autorské právo a e-learning: Cyklus přednášek

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK zve všechny zájemce z řad studentů doktorského studia a akademických i neakademických pracovníků UK na přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Témata přednášek jsou následující: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, Licence Creative Commons, Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí a Školní práce studentů a autorské právo.  

Knihovna FF UK zve na semináře e-learningu (zima 2019/20)

Knihovna FF UK připravuje pro uživatele z řad akademických pracovníků fakulty semináře věnované práci nástroji pro podporu e-learningu Moodle a Adobe Connect. Všechny semináře jsou k naplánovány minimálně ve dvou termínech. Semináře na sebe nijak nenavazují, na každý je třeba přihlásit se zvlášť. Pro účastníky seminářů budou k dispozici notebooky s připojením k internetu. Kapacita jednotlivých seminářů je omezena na 10 osob, […]