E-learning: Nabídka seminářů (jaro 2020)

Knihovna FF UK si pro akademické pracovníky fakulty připravila několik seminářů zaměřených na e-learningové nástroje Moodle, Turnitin a Adobe Connect. Semináře na sebe nenavazují, pouze pokud se hlásíte na některý zabývající se pokročilejší prací s Moodle, předpokládáme, že již máte alespoň základní znalosti tohoto systému. Na každý seminář je potřeba přihlásit se zvlášť.

Pokud budete mít zájem si práci s nástroji i prakticky vyzkoušet, je potřeba, abyste měli k dispozici notebook s připojením k internetu (v místnosti je výborný signál na wi-fi síť eduroam, ke které mají všichni zaměstnanci přihlašovací údaje, popř. lze využít síť ff-visitors, ke které se připojíte za pomoci svého mobilního telefonu).

Pokud budete chtít zapůjčit notebook od Knihovny FF, dejte nám to vědět předem v přihlašovacím formuláři (i v tomto případě je však nezbytné, abyste se dokázali připojit k síti wi-fi). Zároveň je nezbytné, abyste znali své přihlašovací údaje do CAS, přes které se přihlašuje do Moodle, Turnitinu i Adobe Connect.

Kapacita jednotlivých seminářů je omezena, z toho důvodu vždy po registraci vyčkejte na e-mail potvrzující vaší přihlášku.

Pokud se vám ani jeden z nabízených termínů nehodí, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu (helena.filipova2@ff.cuni.cz), můžeme se domluvit buď na vypsání dalšího termínu, nebo na osobní konzultaci. V případě zájmu můžeme uspořádat i seminář/školení na míru pro jednotlivé katedry.

Nabídka seminářů:

VŠECHNY SEMINÁŘE SE KONAJÍ V TÝMOVÉ STUDOVNĚ KNIHOVNY JANA PALACHA (HLAVNÍ BUDOVA FF UK, SUTERÉN).

Turnitin – základní práce se systémem a feedback studio

Na základě Opatření rektora č. 15/2019 Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací se veškeré závěrečné práce od 1. října 2019 kontrolují kromě dosud používaného systému Theses také nástrojem TURNITIN. Kontrola na plagiáty systémem Turnitin je nově implementována ve stejném módu jako Theses a lze k ní tedy také přistoupit prostřednictvím Studijního informačního systému.

Svou úlohu v kontrole závěrečné práce však stále hraje také lidský faktor. I proto bude nutné protokol o kontrole, který vygeneruje SIS, následně projít a individuálně posoudit. Bude tedy důležité, aby každý zaměstnanec-školitel věděl, jak nástroj Turnitin funguje, jak s ním pracovat a jak číst výsledky, které poskytuje.

Z tohoto důvodu je toto školení zaměřené právě na základní práci se systémem Turnitin a s výsledky, jež tento systém generuje.

 

Datum: úterý 10. 3. 2020 od 10:00

Registrace: ZDE

 

Datum: středa 8. 4. 2020 od 14:00
Registrace: ZDE

_______________________

Moodle – základní seznámení s nástrojem, organizace kurzu

Tento seminář je určen především pro ty zájemce, kteří s e-learningovým nástrojem Moodle nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti a rádi by ho v budoucnu pro výuku používali. Seznámíme se se základními funkcemi Moodlu, s tím jak tam vytvořit kurz a jak ho následně strukturovat. Ukážeme si, jaké studijní materiály můžete studentům přes Moodle nasdílet a jak přes Moodle zadávat a opravovat úkoly.

Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení. Pro účely semináře dostanete přístup do cvičného kurzu v Moodle, kde si budete moci základní funkce Moodlu prakticky vyzkoušet.

 

Datum: čtvrtek 19. 3. 2020 od 14:00

Registrace: ZDE

 

Datum: úterý 24. 3. 2020 od 10:00

Registrace: ZDE

_______________________

Moodle – komunikace a spolupráce v kurzu

Na tomto semináři se budeme zabývat nástroji Moodlu, které slouží pro vzájemnou komunikaci uživatelů, nástroji pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty. Také se podíváme na nástroje pro získávání zpětné vazby. Zejména se podíváme na tyto funkce: oznámení a zprávy v Moodlu, Quickmail (odesílání e-mailů studentům prostřednictvím Moodlu), E-mail my teacher, chat, fórum, wiki, anketa, průzkum, dotazník a dotazování.

Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení. Pro účely semináře dostanete přístup do cvičného kurzu v Moodle, kde si budete moci základní funkce Moodlu prakticky vyzkoušet.

 

Datum: čtvrtek 2. 4. 2020 od 14:00

Registrace: ZDE

 

Datum: úterý 14. 4. 2020 od 10:00

Registrace: ZDE

_______________________

Moodle – testování

Tento seminář je určen pro ty z vás, kteří plánujete s jeho pomocí studenty testovat. Cílem je seznámení účastníků se základy tvorby testů, nastavení známkování, vkládání různých typů testových otázek a jejich hodnocením.

Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení. Pro účely semináře dostanete přístup do cvičného kurzu v Moodle, kde si budete moci základní funkce Moodlu prakticky vyzkoušet.

 

Datum: úterý 28. 4. 2020 od 10:00

Registrace: ZDE

_______________________

Adobe Connect – Webináře

Na tomto semináři se seznámíme s nástrojem Adobe Connect, který můžete využívat k pořádání online přednášek, tzv. webinářů. Ukážeme si, jak vytvořit konferenční místnost a jak do ní pozvat posluchače. Samozřejmě se také dozvíte, jak samotný webinář zrealizujete a jak ho ovládat.

Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení.

 

Datum: čtvrtek 9. 4. 2020 od 14:00

Registrace: ZDE