Změna v přidělování licencí k nástroji ZOOM

Aktualizace 1. 10. : Pozor, vzhledem k velkému zájmu o přidělování licencí dochází k dalším změnám pokynů. Informace uvedené v tomto příspěvku nemusí být již aktuální. Pro aktuální a závazné informace k licencím nástroje ZOOM sledujte prosím stránku podpory e-learningu LFP UK. PŘEJÍT.

V případě potíží spojených s přidělením licence k ZOOM doporučujeme prozatím používat nástroj MS Teams.

Knihovna FF UK informuje uživatele o důležitých změnách v přidělování licencí k videokonferenčnímu nástroji ZOOM. Stávající licence končí ke 4. 10. 2020. Tato licence byla pro Univerzitu Karlovu prodloužena, nicméně byla převedena pod sdružení CESNET. Chcete-li i nadále využívat dosavadní licenci, je nutné provést změny v registraci. Více informací a návod najdete na webu Knihovny FF UK.

 

Další informace a kontakt

___

Knihovna FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK