Knihovna FF UK spustila Kurz akademické integrity. Pro zaměstnance a doktorandy FF UK je povinný

Na základě OD 20/2020 Etika vědecké práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsou všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů povinni absolvovat e-learningový kurz zaměřený na akademickou integritu a zásady etiky vědecké práce. Stávající zaměstnanci a doktorandi mají povinnost tímto kurzem projít nejpozději do 31. března 2021*. 

Kurz je dostupný zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7778. Do systému Moodle je možné se přihlásit pomocí univerzitních přihlašovacích údajů (stejné jako pro CAS).

Veškeré informace o postupu kurzem a jeho absolvování naleznete přímo v kurzu v kapitole Jak postupovat tímto kurzem.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přihlášení do Moodle, absolvování tohoto kurzu nebo jednotlivých témat neváhejte kontaktovat kolegyně z Knihovny FF UK na adrese elearning@ff.cuni.cz.

_______________

* Poznámka: Anglický překlad Kurzu akademické integrity se nyní připravuje. Jakmile bude překlad připravený, budeme zaměstnance a doktorandy včas informovat e-mailem a oznámením na anglické domovské stránce webu FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK