Archiv

Knihovna FF UK spustila Kurz akademické integrity. Pro zaměstnance a doktorandy FF UK je povinný

E-learningový kurz je zaměřený na akademickou integritu a zásady etiky vědecké práce. Stávající zaměstnanci a doktorandi mají povinnost tímto kurzem projít nejpozději do 31. března 2021.