VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2014)

FF > 2014

Opatření děkana č. 12/2014 – Plán inventarizací na rok 2014

Obsah Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulty) nutné předpoklady pro zajištění inventarizací v roce 2014 a pro přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok […]

Bezpečnost, zdraví a požární ochrana – studenti

Seznam dokumentů, s nimiž se seznámí studenti při nástupu do studia  1) Poučení o bezpečnosti a o požární ochraně (DOC)      Poučení o bezpečnosti a o požární ochraně (PDF) 2) Instruction on Safety and Fire Protection (DOC)      Instruction on Safety and Fire Protection (PDF) 3) Požární poplachová směrnice Požární poplachová směrnice Hlavní budova Požární poplachová směrnice Šporkův palác 4) Evakuační […]

Opatření děkana č. 11/2014 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014

Obsah Toto opatření stanovuje termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014 Plný text opatření

Opatření děkana č. 10/2014 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Vypisování a volba tématu a zadávání bakalářské a diplomové práce Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání bakalářské a diplomové práce Čl. 4 Obhajoba bakalářské a diplomové práce Čl. 5 Téma disertační práce Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce Čl. 7 Obhajoba disertační práce Čl. 8 Volba tématu a zadávání rigorózní práce […]

Poskytování informací

Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. a jejich vyřízení ROK 2019 Žádost z 4. 4. 2019: 20190404 – žádost o poskytnutí informací ANONYMIZOVÁNO Odpověď na žádost ze dne 12. 3. 2019: Žádost z 12. 3. 2019: 20190312 – žádost o poskytnutí informací ANONYMIZOVÁNO Odpověď na žádost ze dne 10. 1. 2019: Žádost z 10. 1. 2019: 2019010 – žádost o poskytnutí informací ANONYMIZOVÁNO Rok 2018 Žádost z 20. 3. 2018: […]

Poplatky za studium

Pro akademický rok 2013/2014 aktuální výši poplatků stanovuje Opatření děkana č. 6/2013 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014. VÝŠE POPLATKŮ SOUVISEJÍCÍ S TRVÁNÍM STUDIA Jeho výši stanovuje fakulta v rozmezí určeném Univerzitou Karlovou. Jsou to dva druhy poplatků v řádově zcela odlišné výši: za delší studium a za další studium. Výše poplatků za DELŠÍ STUDIUM:  obory studijních programů […]

Řízení ke jmenování profesorem

Profesorem pro určitý obor se může stát uchazeč, který se úspěšně habilitoval na základě habilitační práce, je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a je autorem významných vědeckých nebo uměleckých publikací. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 5 let působení na vysoké škole; tím se rozumí soustavná přednášková činnost (přednášky, semináře, cvičení atd.) především v pregraduálním a doktorském studiu […]

Habilitační řízení

DOCENTEM pro určitý obor se může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokáže pedagogickou a vědeckou způsobilost a má pedagogickou praxi. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 3 roky působení na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu (bakalářské, magisterské, doktorandské […]

Harmonogram akademického roku 2013/2014

Zahájení akademického roku 1. 10. 2013 Slavnostní zahájení ak. roku FF UK v aule 1. 10. 2013 v 9:00 Den otevřených dveří 11. 1. 2014 Rektorský den 14. 5. 2014 Konec akademického roku 30. 9. 2014 BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM Imatrikulace 9. a 10. 10. 2013 od do Výuka v zimním semestru 1. 10. 2013 12. 1. 2014 Zápis předmětů do IS 23. 9. 2013 10.00 h. 28.10. 2013 18.00 h. Zápis předmětů do IS pro studenty jiných fakult 18. 10. 2013 10.00 h. 28.10. 2013 18.00 h. Vánoční […]

Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro zimní semestr akademického roku 2013/2014 jsou termíny následující: SZK UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (PED – PSY část) proběhnou ve dnech 6. 5.  a 7. 5. 2014. Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 3. 4. 2014. Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 25. 4. 2014. BAKALÁŘSKÉ SZK proběhnou ve dnech 26. 5. – 6. 6. 2014. Závaznou přihlášku […]