VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 10/2014 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

Obsah

 • Čl. 1 Úvodní ustanovení
 • Čl. 2 Vypisování a volba tématu a zadávání bakalářské a diplomové práce
 • Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání bakalářské a diplomové práce
 • Čl. 4 Obhajoba bakalářské a diplomové práce
 • Čl. 5 Téma disertační práce
 • Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce
 • Čl. 7 Obhajoba disertační práce
 • Čl. 8 Volba tématu a zadávání rigorózní práce
 • Čl. 9 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání rigorózní práce
 • Čl. 10 Obhajoba rigorózní práce
 • Čl. 11 Uznávání jiných závěrečných prací jako prací rigorózních
 • Čl. 12 Společná ustanovení k náležitostem, formální úpravě a odevzdávání závěrečných prací
 • Čl. 13 Ukládání a kontrola závěrečných prací v systému Theses.cz
 • Čl. 14 Kontrola a zveřejnění závěrečné práce
 • Čl. 15 Odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty
 • Čl. 16 Přechodná ustanovení
 • Čl. 17 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2014-10 Pravidla pro evidenci odevzdávání obhajování a zveřejňování závěrečných prací.pdf