VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Harmonogram akademického roku 2013/2014

Zahájení akademického roku

1. 10. 2013

Slavnostní zahájení ak. roku FF UK v aule

1. 10. 2013 v 9:00

Den otevřených dveří

11. 1. 2014

Rektorský den

14. 5. 2014

Konec akademického roku

30. 9. 2014

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM

Imatrikulace

9. a 10. 10. 2013

od

do

Výuka v zimním semestru

1. 10. 2013

12. 1. 2014

Zápis předmětů do IS

23. 9. 2013 10.00 h.

28.10. 2013 18.00 h.

Zápis předmětů do IS pro studenty jiných fakult

18. 10. 2013 10.00 h.

28.10. 2013 18.00 h.

Vánoční prázdniny

23. 12. 2013

1. 1. 2014

Zkouškové období

13. 1. 2014

16. 2. 2014

Výuka v letním semestru

17. 2. 2014

16. 5. 2014

Zápis předmětů do IS

10. 2. 2014 10.00 h.

16. 3. 2014 18.00 h.

Zápis předmětů do IS pro studenty jiných fakult

3. 3. 2014 10.00 h.

16.3. 2014 18.00 h.

Zkouškové období

19. 5. 2014

29. 6. 2014

Letní prázdniny

30. 6. 2014

31. 8. 2014

Zkouškové období

1. 9. 2014

21. 9. 2014

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2014/2015

talentové zkoušky: 10. 5. 2014(řádný termín), 2. 6. 2014 (náhradní termín)

oborové zkoušky: 2. – 18. 6. 2014

náhradní termín: 25. 6. – 26. 6. 2014

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2013/2014 zveřejňuje fakulta na úřední desce a na vývěsce před studijním oddělením.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ (BZK A SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

Termín státní zkoušky

od

do

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

Termín odevzdání

závazné přihlášky ke státní zkoušce

Státní zkouška bakalářská – BZK

3. 2. 2014

14. 2. 2014

26. 5. 2014

6. 6. 2014

16. 6. 2014

27. 6. 2014

1. 9. 2014

12. 9. 2014

do 22. 1. 2014

do 14. 5. 2014

do 4. 6. 2014

do 22. 8. 2014

do 20. 12. 2013

do 21. 4. 2014

do 12. 5. 2014

do 15. 7. 2014

Státní zkouška magisterská – SZZK

27. 1. 2014

7. 2. 2014

26. 5. 2014

6. 6. 2014

16. 6. 2014

27. 6. 2014

8. 9. 2014

19. 9. 2014

do 15. 1. 2014

do 18. 5. 2014

do 4. 6. 2014

do 27. 8. 2014

do 13. 12. 2013

do 21. 4. 2014

do 16. 5. 2014

do 15. 7. 2014

SZZK – Učitelství pro střední školy

15. 1. a 16. 1. 2014

6. 5. a 7. 5. 2014

4. 9. a 5. 9. 2014

do 6. 1. 2014

do 25. 4. 2014

do 27. 8. 2014

do 13. 12. 2013

do 3. 4. 2014

do 27. 6. 2014

Postupová zkouška – PZK

prosinec 2013

únor 2014

19. 5. 2014 – 6. 6. 2014

16. 6. 2014 – 27. 6. 2014

1. 9. 2014 – 12. 9. 2014

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem

Zadání bakalářských a diplomových prací

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Odevzdání závěrečných prací

určuje základní součást (katedra/ústav) dle Opatření děkana č. 15/2012

Bakalářské promoce

16. a 17. 10. 2013

3., 9., 10. a 16. 12. 2013

16. 4. 2014

Magisterské promoce

14. a 15. 10. 2013

17., 18. a 19. 12. 2013

10. a 11. 4. 2014

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2014

listopadový termín do 30. 8. 2014

Rigorózní promoce

dle harmonogramu RUK

DOKTORSKÉ STUDIUM

Zápis nových studentů

18., 23., 26. 9. 2013

Imatrikulace

30.10.2013

Zápis předmětů do IS

23. 9. – 29. 11. 2013

Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů

do 31. 10. 2013

Termín konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

27. 1. – 7. 2. 2014

26. 5. – 6. 6. 2014

8. 9. – 19. 9. 2014

Zápis předmětů do IS

10. 2. – 18. 4. 2014

Termín odevzdání disertační práce studentů 8. ročníků studia

do 31. 3. 2014

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za ak. rok 2013/2014

do 19. 9. 2014

Termín pro odevzdání hodnocení studentů za ak. rok 2013/2014 školitelem a oborovými radami

do 30. 9. 2014

Doktorské promoce

31. 10. 2013, 6. 3. 2014

Předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2014/2015

18. a 19. 6. 2014,

náhradní termín 26. 6. 2014