VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY

 • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro zimní semestr akademického roku 2013/2014 jsou termíny následující:
  • SZK UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (PED – PSY část) proběhnou ve dnech 6. 5.  a 7. 5. 2014.
   • Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 3. 4. 2014.
   • Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 25. 4. 2014.
  • BAKALÁŘSKÉ SZK proběhnou ve dnech 26. 5. – 6. 6. 2014.
   • Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 21. 4. 2014.
   • Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 14. 5. 2014.
  • BAKALÁŘSKÉ SZK proběhnou ve dnech 16. 6. – 27. 6. 2014.
   • Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 12. 5. 2014.
   • Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 4. 6. 2014.
  • MAGISTERSKÉ SZK proběhnou ve dnech od 26. 5. – 6. 6. 2014.
   • Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 21. 4. 2014.
   • Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 18. 5. 2014.
  • MAGISTERSKÉ SZK proběhnou ve dnech od 16. 6. – 27. 6. 2014.
   • Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 16. 5. 2014.
   • Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 4. 6. 2014.

OBECNÉ INFORMACE

 • Nově od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
  • na termín přihlášení se k SZK
  • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
 • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY