Zástupci FF v AS UK

Akademický senát UK

volební období
2014 – 2017

Stránky AS UK

 

Akademická obec každé z fakult volí do Akademického senátu Univerzity Karlovy 4 zástupce, z toho dva pedagogy a dva studenty. Volby na funkční období 2023-2026 proběhly v listopadu 2022 (viz stránky voleb).

Podrobnější informace o AS UK a jeho činnosti naleznete zde: http://cuni.cz/UK-5760.html

V současné době FF UK zastupují:

Za pedagogy:

Za studenty: