Zástupci FF v AS UK

Akademický senát UK

volební období
2014 – 2017

Stránky AS UK

 

Akademická obec každé z fakult volí do Akademického senátu Univerzity Karlovy 4 zástupce, z toho dva pedagogy a dva studenty. Volby na funkční období 2017-2020 proběhly v listopadu 2013 (stránky volby zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volby-uk-2017-2020/).

Podrobnější informace o AS UK a jeho činnosti naleznete zde: http://cuni.cz/UK-5760.html

V současné době FF UK zastupují:

Za pedagogy:

Za studenty: