Výroční zprávy AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

Výroční zprávy o činnosti AS FF UK

Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2016