Minulá volební období

Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. prosince  2018 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

  1. Program zasedání
  2. Návrh zápisu ze4. zasedání (8.11.2018)
  3. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro AR 2017/18 a Aktualizace Dlouhodobého záměru pro AR 2018/19
  4. Zpráva evaluační komise o hodnocení výuky studenty za letní semestr akademického roku 2017/2018
  5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., Mgr.)
  6. Podnět „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství
  7. Různé