Volební období 2014-2016

Akreditační materiály na 6. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 6. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace SO Italianistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium); včetně zprávy a stanoviska Studijní komise
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací vietnamistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium); včetně zprávy a stanoviska Studijní komise
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.