Volební období 2014-2016

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. listopadu 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 13. zasedání AS FF UK
 3. Volba člena předsednictva AS FF UK
 4. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Čeština pro cizince v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  3. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Čeština pro cizince v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení);
  4. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura islámských zemí v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  5. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  6. žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o nový studijní obor (dvouoborové studium) SO Komparatistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení);
  7. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  8. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Učitelství pedagogiky v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení);
  9. žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Německý jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  10. žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Filozofie o SO Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v českém jazyce);
  11. žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philosophy o SO Philosophy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  12. Zpráva a stanovisko Studijní komise a Komise pro vědu na samostatné stránce
  13. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 5. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro rok 2016/2017
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: doktorské studium
  3. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: navazující magisterský obor Dějiny a kultura islámských zemí
 6. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce
 7. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2014/2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2015/2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2014/2015
  3. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2015/2016
 8. Různé
  1. informace o proběhlých VŘ